บริษัท โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
โรงงานผลิตเสื้อยืดทุกประเภท
Benefits
  • บ้านพัก เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
144/76-78 ถ. ลำลูกกาซอย 4
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
See Map