บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภท ขนส่งน้ำมัน ส่งตามหัวจ่ายต่างๆ ให้แก่ลูกค้าบริษัทน้ำมันชั้นนำ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย, บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ เป็นต้น โดยดำเนินกิจการด้านการขนส่งปิโตรเลียมมากว่า 14 ปี ได้รับการรับรองISO9001:2000
สวัสดิการ
 • - มีเบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - ค่าตำแหน่งหรือค่าประสบการณ์ทำงาน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • - เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีภัยธรรมชาติ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - กีฬาสี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เสริมทรัพย์ ออโต้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
15/14 หมู่ 1
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
เว็บไซต์: www.sermsup.com
ใช้งานแผนที่