JobThai
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภท ขนส่งน้ำมัน ส่งตามหัวจ่ายต่างๆ ให้แก่ลูกค้าบริษัทน้ำมันชั้นนำ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย, บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ เป็นต้น โดยดำเนินกิจการด้านการขนส่งปิโตรเลียมมากว่า 14 ปี ได้รับการรับรองISO9001:2000
Benefits
- มีเบี้ยเลี้ยง (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าตำแหน่งหรือค่าประสบการณ์ทำงาน - เบี้ยขยัน - ยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานศพ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีภัยธรรมชาติ - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ค่าโทรศัพท์ - ปรับค่าจ้างประจำปี - กีฬาสี - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เสริมทรัพย์ ออโต้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
15/14 หมู่ 1
Huai Kapi Mueang Chon Buri Chon Buri 20000