บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด
บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ดำเนินธุรกิจมาแล้ว กว่า15ปี เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าประเภทถุงมืออุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
Benefits
 • 1.ค่าที่พักอาศัย
 • 2.รถรับส่ง
 • 3.เครื่องแบบพนักงาน
 • 4.ประกันอุบัติเหตุ
 • 5.มีโรงอาหาร ข้าวฟรี
 • 6.ค่าอาหารตามวันทำงาน
 • 7.ค่ารักษาพยาบาล และฑันตกรรม
 • 8.โบนัสประจำปี
 • 9.ท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่
 • 10.เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่
 • 11.ฯลฯ
Contacts
บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด
7/211 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140