Nippon Hume Concrete (Thailand) Co., Ltd. (NHCT) has been a manufacturer and distributor of many types of concrete products: PC spun pile product for foundation work projects, such as refinery and petrochemical plants.
As well, we have extended our concrete product lines into caisson, segment, jacking pipe and u-gutter for many kinds of projects such as waste water treatment for plant and water work, flood control, electrical power line and cable, underground cable, including a service provider of PC spun pile driving work.
We are urgently looking for qualified candidates to join our team and grow with us.
บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ ได้แก่ เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง เพื่องานโครงการฐานราก อาทิเช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงงาน และอื่นๆ รวมทั้ง การบริการรับจ้างตอกเสาเข็มกลม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆ ได้แก่ ท่อเคซอง (เพื่องานโครงการบำบัดน้ำเสียและควบคุมน้ำท่วม) และท่อวงแหวน (เพื่อการส่งออกต่างประเทศ)รวมทั้ง การบริการรับจ้างตอกเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับงานโครงการก่อสร้างของบริษัท ดังนี้
Benefits
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าวิชาชีพ
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - อาหารกลางวัน
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าโบนัสพิเศษประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ลาพักร้อน
 • - ลากิจ เป็นต้น
Contacts
บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
33/110 ชั้นที่ 21 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500