สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 4 ยี่ห้อ ได้แก่ HONDA YAMAHA SUZUKI KAWASAKI ดำเนินกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
Benefits
  • เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต วันลาป่วย วันลากิจ วันหยุด ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง D201/12 เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Website: www.tmea.or.th