สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 4 ยี่ห้อ ได้แก่ HONDA YAMAHA SUZUKI KAWASAKI ดำเนินกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต วันลาป่วย วันลากิจ วันหยุด ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง D201/12 เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.tmea.or.th