บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เบี้ยขยัน 2-5 วันทำงาน
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ค่าอาหาร
  • ค่ากะ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี
  • งานสังสรรค์ประจำปี
Contacts
บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
49/1-3 ม. 4 ถ. พิมพาวาส - แสนภูดาษ
Nong Chok Bang Pakong Chachoengsao 24130
See Map