บริษัทในเครือเซนทาโกประกอบด้วยโรงงานอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานชำแหละไก่ และโรงงานอาหารปรุงสุกเนื้อไก่ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานด้าน IMPORT EXPORT ต่างๆ บริษัทในเครือเซนทาโกได้ดำเนินกิจการมาครบ 50 ปี
เพื่อรองรับการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ การบัญชี/ การเงิน/ บุคคล/ ธุรการ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางวิชาการเป็นอย่างดี สามารถทำระบบการบริหาร มีทักษะในการปรับปรุง พัฒนางานในสายงานให้ทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา มีความสามารถกำหนดการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ชุดทำงาน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
บริษัทในเครือเซนทาโก
7/3 หมู่1 ถนนพหลโยธิน
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Website: www.centaco.com
See Map
event langing page