บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ไมโครคอมพิวเตอร์สวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น เบี้ยขยัน โบนัส เงินสำรองเลี้ยงชีพ ข้าวและหอพักฟรี ประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นต้น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมงานกับบริษัท รายละเอียดดังนี้
สวัสดิการ
  • - รถรับ-ส่ง (สายกรุงเทพ, อ่างทอง, อยุธยา, ท่าเรือ, พระอินทร์, ภาชี, วิเศษ)
  • - โบนัส / ค่ากะ/ ค่าครองชีพ / เบี้ยขยัน 500-700-900-1,100 บาท
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
  • - หอพักฟรี / ข้าวฟรี / ชุดพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
43 ม.9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซ.A9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
Tha Nu Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210