บริษัท ไทรเมค พิโนเทค จำกัด
บริษัท ไทรเมค พิโนเทค จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนจากต่างประเทศ เป็นธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ พร้อมทั้งการบริการหลังการขาย
(รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท สามารถค้นหาได้ที่ www.cherusal.com)
Benefits
  • ด้านประกันสังคม, ประกันชีวิตกลุ่ม, โบนัส, เดินทางไปศึกษางานในต่างประเทศ, ท่องเที่ยวประจำปี, ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และโอกาสของการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทรเมค พิโนเทค จำกัด
538 ซอยไพศาล 10310