บริษัท ทนา อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด (ฟูจิกรุ๊ป)/ บริษัท อิชิบานยา มิดเวสท์ เอเชีย จำกัด (โคโค่กรุ๊ป)
บริษัท ฟูจิ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหารและบริการมานานกว่า 30 ปีภายใต้แบรนด์ ภัตตาคารอาหารญิ่ปุ่นฟูจิ ภัตตาคารอาหารญึ่ปุ่น ไทยสุคิจิ และ ร้านข้าวแกงกระหรี่ญี่ปุ่น โคโค่อิชิบานย่า ต้องการรับบุคคลากรที่ รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องาน
Benefits
 • - เงินพิเศษ
 • - ทิป
 • - เป้า
 • - เบี้ยขยัน
 • - โอที
 • - อาหาร 2 มื้อ
 • - ชุดฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทนา อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด (ฟูจิกรุ๊ป)/ บริษัท อิชิบานยา มิดเวสท์ เอเชีย จำกัด (โคโค่กรุ๊ป)
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 26 ถนนพระราม 4
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
 • - รถไฟฟ้า BTSลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่2
 • - รถไฟฟ้าMRTลงสถานีสีลม ทางออกที่2
See Map