บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผักดอง น้ำพริกแกง ซอสผัดและน้ำจิ้มต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า แม่จินต์ J.F.FARM และ LCC ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EFSIS ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมาตรฐาน HACCP โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย กำลังขยายงานเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ มีความต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก'
Benefits
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ยูนิฟอร์ม
  • -ประกันอุบัติเหตุ
  • -ประกันสุขภาพ
  • -เงินกู้
  • -ทุนการศึกษาบุตร
  • -สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
154 หมู่8 ถนนท่าล้อ-ห้วยเป้ง
Ban Pao Mueang Lampang Lampang 10110
See Map