บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร , สำนักงาน ,และที่พักอาศัย ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เพื่อเข้าร่วมทีมกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
TRI ANGLE IA CO.,LTD.
12/25 ห้อง 3A ชั้น3 ประชานิเวศน์ 1
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
See Map