บริษัท โกลบอล เรฟโวลูชั่น จำกัด
บริษัท โกลบอล เรฟโวลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการด้านการให้บริการจัดหาบุคลากร ทั้งงานประจำ หรืองานชั่วคราวให้กับองค์กรร่วมทุนต่างประเทศ และบริษัทที่มีชื่อเสียง ในหลากหลายประเภทธุรกิจ มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เรฟโวลูชั่น จำกัด
2264 ถนนเจริญกรุง
Bang Kho Laem Bang Kho Laem Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.globalrevolution.co.th