ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยา นำเข้าเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในปัจจุบันทางห้างฯ กำลังขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมจะร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน, ค่าโทรศัพท์, ประกันสังคม, ปรับค่าจ้างประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่
933 อาคารรวมทนุไทย ชั้น 11 ถ.มหาไชย
Wang Buraphaphirom Phra Nakhon Bangkok 10200
เว็บไซต์: www.ktd1950.com
ใช้งานแผนที่