บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารให้ความหวานจากข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีโรงงานกว่า 40 แห่งในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก สำหรับบริษัทในเครือในประเทศไทย ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง โดยมีโรงงานอยู่ที่สีคิ้ว นครราชสีมา บริษัทฯกำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ รักงานที่ท้าทาย มาร่วมงานกับบริษัทฯและร่วมพัฒนาไปด้วยกัน
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
43/1 หมู่ 3, ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ
Si Khio Si Khio Nakhon Ratchasima 30140
เว็บไซต์: www. ingredion.com/apac
ใช้งานแผนที่