บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิต, ติดตั้ง, จำหน่าย, และให้คำปรึกษาการวางระบบฉนวนกันความร้อน และเย็น
Benefits
  • - ที่พัก,ค่าที่พัก,ค่าตำแหน่ง,
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน
  • - ยูนิฟอร์ม,จัดเลี้ยงประจำปี
  • - ประกันชีวิต,ค่าวิชาชีพ, รถรับส่ง
  • - โบนัส, สวัสดิการตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
202 หมู่1
Ban Khai Ban Khai Rayong 21120
See Map