บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด
เป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหพัฒน์ฯ ในเครือของวาโก้กรุ๊ป เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เต้ายกทรง ชิ้นส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ให้กับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะผลิตภัณ์ชุดชั้นในสตรี บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ขึ้นค่าจ้างประจำปี - สหกรณ์ออมทรัพย์ - เงินอุดหนุน - เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัย - เงินช่วยเหลือบิดามารดาคู่สมรสถึงแก่กรรม
zero position en
ติดต่อ
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด
241,243,245,247 ซ.เจริญราษฎร์ 7
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
ใช้งานแผนที่