บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน ) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ผู้ให้บริการทางด่วนพิเศษ ทางยกระดับอุตราภิมุข โดยโครงการสัมปทานทางหลวงเป็นลักษณะ BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี เครื่องแบบพนักงาน การประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี ฯลฯ เป็นต้น มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตราเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
  • เงินพิเศษสำหรับพนักงานไม่ขาดงาน ไม่ลา ไม่สาย
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
40/40 ถ. วิภาวดีรังสิต
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
เว็บไซต์: www.tollway.co.th
ใช้งานแผนที่