บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน ) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ผู้ให้บริการทางด่วนพิเศษ ทางยกระดับอุตราภิมุข โดยโครงการสัมปทานทางหลวงเป็นลักษณะ BTO (Build-Transfer-Operate) เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี เครื่องแบบพนักงาน การประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี ฯลฯ เป็นต้น มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตราเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 • เงินพิเศษสำหรับพนักงานไม่ขาดงาน ไม่ลา ไม่สาย
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี
 • ฯลฯ
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  40/40 ถ. วิภาวดีรังสิต
  Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
  See Map