บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Pattra House and Property Public Company Limited is a fast growing property developer. To keep up with our rapid expansion, we seek highly-wualified people to be a part of our growing.
Benefits
  • - ประกันกลุ่ม
  • - สวัสดิการอาหารกลางวัน
  • - เที่ยวประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
111 ม.7 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี
Bang Khu Wat Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000