โรงเรียนอนุบาลปาลินา
โรงเรียนอนุบาลปาลินา ( English Program ) โรงเรียนอนุบาลสอนภาษา เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 60% และภาษาไทย 40% ใช้หลักสูตรการสอนแบบ Montessori (มอนเตสซอรี่) Project Approach (การสอนแบบโครงการ) Jolly Phonics(โปรแกรมการสอนการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ)
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนอนุบาลปาลินา
99/32 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 61 ถ.สุขุมวิท 103 10250