- แบรนด์ TOUCH ABLE
- เฟอร์นิเจอร์ทำจากเยื่อไม้ และ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน และออกแบบสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
- สินค้าส่วนใหญ่จะ ส่งออกต่างประเทศทั่วโลก
- ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งภายในของโรงแรมและโครงการหมู่บ้าน ต่างๆ
Benefits
  • ตามกฎหมาย
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
Able Interior Workshop Co., Ltd.
41/70, 41/80 ม. 5 ซอยพระราม 2 (69) ถ.พระราม 2
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150