บริษัท ไทย โชวะ แพ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุน ไทย - ญี่ปุ่น ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงกระดาษและถุงบัลคอนที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรมาร่วมงานในตำแหน่งและคุณสมบัติดังนี้
Benefits
  • ค่าตำแหน่ง เบี้ยขยันรายเดือนและรายปี ค่าน้ำมัน ค่าเช่าบ้าน ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสประจำปี รถรับส่ง เที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
THAI SHOWA PAXXS CO., LTD.
64/14,18 Moo 4 Off-Highway 331 Road, Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map