บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทให้ธุรกิจบริการ
- ขนส่ง, ขนย้าย(บ้าน, สำนักงาน, โรงงาน, เครื่องจักร)
- ชิปปิ้ง ตัวแทนส่งออก, นำเข้า
- บรรจุหีบห่อ ลังไม้, สูญญากาศ ทุกชนิด
บริษัทมีแผนงานการขยายงาน และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า และมีทัศนคติที่ดีและสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
Benefits
  • สวัสดิการตามกฎหมาย, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, เบี้ยขยัน, ประกันอุบัตเหตุ, อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จำกัด
55/1 หมู่ 2 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 10250