เป็นบริษัทลงทุนของญี่ปุ่น ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมส่งออก ดำเนินกิจการมากว่า 25 ปี บนเนื้อที่ 373 ไร่ มีพนักงานประมาณ 5,700 คน โดยได้รับการส่งเสริมการลุงทุนจาก BOI
Benefits
 • หอพักบริษัทฯ อยู่ฟรี (เริ่มงานอยู่ได้ทันที)
 • มีชุดทำงานฟรี
 • มีรถรับ-ส่ง ฟรี 45 สาย
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีเบี้ยขยัน 400-1.200 บาท
 • ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน
 • มีเงินช่วยเหลือค่าที่พัก 800บาท/เดือน (กรณีไม่อยู่ที่พักบริษัทฯ)
 • มีข้าวฟรี พร้อมกับข้าว ควบคุมราคาถูก
 • ประกันอุบัติเหตุ. ประกันสังคม
 • มีไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นกรณีที่เปิด LINE ใหม่
 • มีสวัสดิการที่อยู่อาศัยโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • มีสมาชิกกองทุนฌาปณกิจ พนักงานและครอบครัว
 • มีอบรมเสริมความรู้ตลอดทั้งปี
 • มีเงินค่าสันทนาการประจำปี
 • มีเงินค่าประชุมแผนกประจำเดือนทุกคน
 • มีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิด
 • มีเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • มีเงินช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ
 • มีค่ารีกษาพยาบาลครอบครัว พ่อ-แม่ ลูกสามี-ภรรยา 15.000 บาท/ ปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด ( TOSTEM THAI CO., LTD. )
60/2 หมู่ 19 นวนครโครงการ 2
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map