เราคือบริษัทออกแบบ / ผลิต เครื่องจักรและชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและความเที่ยงตรงสูง ( 0.002 mm.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ งานของเราครอบคลุมการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งผลิตชิ้นงานตามแบบลูกค้า
Benefits
  • - มีค่าเช่าบ้าน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าวิชาชีพ
  • - ค่ากะ
  • - ทำงาน จันทร์-เสาร์
There are currently no positions available.
Contacts
FEMTOBIT CO., LTD.
1 ถ.สุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 31
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
See Map