ตลาดไท ผู้ดำเนินการธุรกิจตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าทำงาน ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
เลขที่ 31 หมู่ 9
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
เว็บไซต์: www.talaadthai.com