ตลาดไท ผู้ดำเนินการธุรกิจตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าทำงาน ดังต่อไปนี้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
เลขที่ 31 หมู่ 9
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120