เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย
อุปกรณ์ Hardware และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบไฟฟ้าแรงสูง 12-33 เควี และระบบสายส่ง 115 เควี
โครงเหล็ก (Steel Structure) สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115-230 เควี, ระบบสายส่ง, และเสาโทรคมนาคม
ตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
รับปรึกษาออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย 115-230 เควี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
ระบบจำหน่าย 12-33 เควี และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรร
ระบบ Under Ground Cables สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 12-33 และ 115 เควี
งานโยธา, งานเสาโทรคมนาคม
งานระบบสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล
เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน (RCS) บริการตรวจวิเคราะห์และทำรายงานการใช้พลังงานโดยละเอียด การจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สวัสดิการ
  • 1. ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ สำหรับพนักงานและบิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย
  • 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรสสำหรับพนักงาน
  • 6. สวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน
  • 7. ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
  • 8. ส่งเสริมการเรียน MINI MBA
  • 9. สวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต - ปทุม
Suan Phrik Thai Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
เว็บไซต์: www.demco.co.th
ใช้งานแผนที่