บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 โดยดำเนินธุรกิจด้าน วิศวกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ผลิตรถตัดอ้อย, รถคีบไม้ และธุรกิจ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดกับลุกค้า
Benefits
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • - รางวัลปฏิบัติงานนาน
  • - โบนัส
Contacts
บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถ.วิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Website: www.thai-a.com
Directions
  • รถเมล์สาย 24,69, 107, 129
  • รถตู้ รถปรับอากาศ สาย 543
See Map