บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง ซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ผลิต และเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าโทรศัพท์
  • และอื่น ๆ ตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
214 ถนนพระรามที่ 3
Bang Kho Laem Bang Kho Laem Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.kasetnumchok.com
ใช้งานแผนที่