บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาล ในงานอาคารสูงและโรงงาน
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินกู้ยืม
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เสื้อยูนิฟอร์ม
 • - ไซด์งานต่างจังหวัดมีที่พักให้
 • - เฉพาะไซด์งานต่างประเทศมีเงินเดือน+ค่าครองชีพต่างประเทศ อาหาร ที่พัก ค่าเครื่องบินไป-กลับ
ติดต่อ
บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
2210/49 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.genisys.co.th
วิธีการเดินทาง
 • 1. เดินทางมาสำนักงานใหญ่ที่เขตยานนาวา ด้วย รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อด้วยรถด่วน BRT ลงสถานีถนนจันทน์
 • 2. รถเมล์สาย 77, 162 ลงที่หน้า ภัตตาคารสามย่านซีฟู๊ด
 • แจ้งให้ทราบ
 • ***สำหรับแผนที่บริษัทฯ ขอให้ผู้สมัครและเข้าสัมภาษณ์ ปริ้นท์ได้จากประกาศใน Jobthai ตรงหน้าประกาศงานของบริษัทฯ ที่แผนที่:แผนที่วาด ก่อนเข้าสัมภาษณ์***
ใช้งานแผนที่