บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารอบแห้ง Freeze Dry เช่น อาหารทะเล, เนื้อสัตว์, ผลไม้อบแห้ง,ซุปกึ่งสำเร็จรูปตรา Thai Chef, ครีมเทียมตรา Dreamy, กาแฟ 3-in-1 ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประกันคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP, HACCP, FSSC 22000, Halal ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายฐานตลาดและเพิ่มกำลังการผลิต จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีมาร่วมพัฒนากิจการของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับค่าจ้างเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • - ปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - วันหยุดพิเศษเดือนละ 2 วัน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • - หอพักพนักงาน
 • - เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)
 • - เบี้ยอาวุโส (ตามเงื่อนไข)
 • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • - กิจกรรมสันทนาการประจำปี (Outing)
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ประกันสุขภาพผู้บริหาร
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
77 หมู่ 6 ซอยเดิมบาง-คอกกระบือ ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
เว็บไซต์: www.PreserveFood.Net
วิธีการเดินทาง
 • # มาจากทางกรุงเทพฯ
 • - โดยรถประจำทาง :
 • นั่งรถประจำทางสาย ปอ.68, 105, 140(คันสีน้ำเงิน)
 • มาลงที่ตลาดสดลีลา(ก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่ 1ป้ายรถเมล์)
 • ต่อมอเตอร์ไซด์วิน
 • - ขับรถส่วนตัว ถนนพระราม2 ฝั่งลงใต้ เมื่อข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง
 • รถไฟแล้วให้ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิน
 • สาคร(สาครซิตี้) หลังจากผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอย
 • และผ่านทางรถไฟแล้ว ให้เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้าม
 • คลองคอกกระบือ แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย
 • (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
 • # มาจากทางสมุทรสาคร (มหาชัย)
 • - โดยรถประจำทาง :
 • นั่งรถประจำทางสาย (สองแถวเล็กคันสีเหลือง)
 • มาลงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดลีลาข้ามสะพานลอยต่อมอเตอร์ไซด์วิน
 • - ขับรถส่วนตัว จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อเลยมหาชัย
 • เมือง เข้าคู่ขนาดเพื่อเตรียมกลับรถข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง
 • รถไฟ และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสินสาคร(สาครซิตี้) หลังจาก
 • ผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอยและผ่านทางรถไฟแล้ว ให้
 • เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้ามคลองคอกกระบือแล้ว
 • เลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย
 • (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
ใช้งานแผนที่