บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด
บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์บัญชีภายใต้ชื่อ AccCloud รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการหลากหลายรูปแบบธุรกิจ ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังขยายงาน จึงต้องการรับสมัครบุคคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ หลายอัตรา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด
10-11 ห้อง 401 ถนนลูกหลวง
Dusit Dusit Bangkok 10300
Directions
เดินทางโดย รถโดยสารประจำทางลงป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) สายรถเมล์ที่ผ่านดังนี้ 3, 6, 19, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110, ปอ.16, ปอ.23, ปอ.32, ปอ.33, ปอ.505, ปอ.64, ปอ.516