บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกิจการมากว่า 27 ปี เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสำคัญที่สุดและได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพจากลูกค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาตราฐานคุณภาพ IATF16949 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS/TIS 18001
Benefits
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • การพักผ่อนรื่นเริง (Activity)
 • สวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การรักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
 • เงินรางวัลเบี้ยขยันรายเดือน
 • เงินรางวัลเบี้ยขยันรายปี
 • เงินรางวัลอายุงานนาน
 • เงินช่วยเหลือค่านมและขนมปัง
 • เงินช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตของพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส,หรือบุตรธิดา
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย
 • เงินช่วยเหลือค่ากะ
 • เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
There are currently no positions available.
Contacts
ATA CASTING TECHNOLOGY CO.,LTD
361 หมู่ 1 ถ.รัตนราช
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan 10560
See Map