บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ชั้นนำของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้เครื่องหมายการค้า Fasson ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในอุตสาหกรรมสติ๊กเกอร์ กระดาษ ฟิล์ม และ P.V.C. ที่ใช้ในสินค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ สินค้าในกลุ่มเภสัชกรรม บริษัทฯมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้
We manufacture pressure-sensitive label stock papers, films in roll & sheet form for use in a variety of industrial, commercial, and consumer applications products like self-stick postage stamps, industrial labels, retail tags and labeling systems, automotive dry-paint film laminates and medical-grade tapes.
Benefits
  • โบนัส , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ชุดฟอร์มพนักงาน , ค่าล่วงเวลา , ค่ากะ , วันลาพักร้อน ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
64/11 ม.4 21140