เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )
48 Positions
1.
Oct 20, 2019
ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
pinlocation
Phatthana Nikhom, Lop Buri
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
2.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
3.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ปราจีนบุรี)
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
4.
Oct 20, 2019
HRIS Manager
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
5.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริมการตลาด
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
Oct 20, 2019
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง)
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HRBP)
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
pinlocation
Phatthana Nikhom, Lop Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
Oct 20, 2019
นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
Lak Si, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้าง
13.
Oct 20, 2019
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้าง
14.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันตก)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
15.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคตะวันออก)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
16.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคกลาง)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
17.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
18.
Oct 20, 2019
เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคอีสาน)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
19.
Oct 20, 2019
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคตะวันตก)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
20.
Oct 20, 2019
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (ภาคอีสาน)
pinlocation
In many provinces
salary icon
Not specified
See all positions
Contacts
323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210