บริษัทเวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - เบิกยาสวัสดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
See Map