บริษัทเวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - เบิกยาสวัสดิการ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน
Chankasem Chatuchak Bangkok 10900
เว็บไซต์: www.vescopharma.com
ใช้งานแผนที่