บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด (TCM) เป็นบริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างในเชิงวิชาการอย่างแท้จริง ก่อตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2532 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีผลงานการบริหารงานก่อสร้าง จำนวนกว่า 40 โครงการ ทั้งส่วนงานราชการ และงานเอกชน ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมที่มีสาขาจากต่างประเทศ โรงพยาบาลชั้นนำ และมหาวิทยาลัยต่างๆ
Benefits
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
  • - โบนัสประจำปี
  • - กิจกรรมสังสรรค์ท่องเที่ยวประจำปี ในประเทศ / ต่างประเทศ
  • - เบี้ยตรงเวลา
  • - ค่าเดินทาง (ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด)
  • - เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทร์ คอนสตรัคชั่น แมนเนชเม้นท์ จำกัด
91/1 อาคารฮาบิแทท ซอยสุขุมวิท 53
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
Website: www.t-cm.co.th
See Map