JobThai
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ปัจจุบันมีสาขาร้านไม่น้อยกว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ 5. Bonus 4 ครั้ง/ปี 6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 7. ฯลฯ หมายเหตุ: สวัสดิการให้เฉพาะกับพนักงานประจำเท่านั้น
30 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
58/28 ม.2 ชั้น 11 อาคาร The TARA ถนนแจ้งวัฒนะ
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
ฝ่าย HR. อาคาร The TARA