JobThai
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ปัจจุบันมีสาขาร้านไม่น้อยกว่า 10,000สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ5. Bonus 4 ครั้ง / ปี6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท7. ฯลฯ หมายเหตุ : สวัสดิการให้เฉพาะกับพนักงานประจำเท่านั้น
20 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
อาคาร The TARA ชั้น 3 แจ้งวัฒนะ
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: http://job.cpall.co.th
วิธีการเดินทาง
ฝ่าย HR. อาคาร The TARA ชั้น 3