บริษัท ไดมอนด์ มาสเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เครื่องประดับ อัญมณี DIAMOND TODAY ภายในห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ13 สาขา
Benefits
  • ประกันสังคม,โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัทฯ,เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไดมอนด์ มาสเตอร์ จำกัด
เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 19 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
See Map