บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ แผงแสดงผล LED, Indicator Lamp เป็นต้น ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับการร่วมทุนจากเครือ STANLEY ภายใต้การส่งเสริมจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน 2. ค่าลำดับขั้น 3. ค่ากะ 4. ค่าเดินทาง 5. ค่าอาหาร 6. โบนัส 7. ค่าความสามารถ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. เงินกู้อาคารสงเคราะห์ 10. เงินกู้บริษัท 11. สวัสดิการอื่นๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
48/1 ม. 1
Khu Khwang Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
ใช้งานแผนที่