บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ แผงแสดงผล LED, Indicator Lamp เป็นต้น ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับการร่วมทุนจากเครือ STANLEY ภายใต้การส่งเสริมจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
สวัสดิการ
 • 1. เบี้ยขยัน
 • 2. ค่าลำดับขั้น
 • 3. ค่ากะ
 • 4. ค่าเดินทาง
 • 5. ค่าอาหาร
 • 6. โบนัส
 • 7. ค่าความสามารถ
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. เงินกู้อาคารสงเคราะห์
 • 10. เงินกู้บริษัท
 • 11. สวัสดิการอื่นๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท เสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
48/1 ม. 1
Khu Khwang Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
ใช้งานแผนที่