JobThai
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจำหน่ายภาชนะเมลามีนซุปเปอร์แวร์ บริษัทฯผลิตสินค้าเมลามีนเองในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯจะมีคุณภาพเยี่ยม เรามีโรงงานผลิตวัตถุดิบเมลามีนเอง เราใช้เครื่องจักรทันสมัยกว่า 300 เครื่องในการผลิต เครื่องที่มีกำลังอัดสูงสุดมีขนาด 400 ตัน เรามีความพร้อมด้านการผลิต สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในปริมาณมาก ๆ ได้ และสามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว จุดแข็งประการหนึ่งของเราคือ การออกแบบสินค้าทันแฟชั่น และไม่ซ้ำกับของใคร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ และเราก็ทำงานใกล้ชิดลูกค้ามาก
Benefits
1. ยูนิฟอร์ม 2. โบนัส 3. เบี้ยขยัน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position en
Contacts
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ 36
Bang Pa Kok Rat Burana Bangkok 10140