บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจำหน่ายภาชนะเมลามีนซุปเปอร์แวร์ บริษัทฯผลิตสินค้าเมลามีนเองในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯจะมีคุณภาพเยี่ยม เรามีโรงงานผลิตวัตถุดิบเมลามีนเอง เราใช้เครื่องจักรทันสมัยกว่า 300 เครื่องในการผลิต เครื่องที่มีกำลังอัดสูงสุดมีขนาด 400 ตัน เรามีความพร้อมด้านการผลิต สามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในปริมาณมาก ๆ ได้ และสามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว จุดแข็งประการหนึ่งของเราคือ การออกแบบสินค้าทันแฟชั่น และไม่ซ้ำกับของใคร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ และเราก็ทำงานใกล้ชิดลูกค้ามาก
Benefits
  • 1. ยูนิฟอร์ม
  • 2. โบนัส
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ 36
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140
See Map