ผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพ เพื่อการเกษตร ประวัติความเป็นมา บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่พ.ศ. 2521 อันประกอบด้วยผู้ร่วมทุน 2 บริษัทใหญ่ ได้แก่
 • บริษัท ยันม่าร์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น พีทีอี จำกัด
 • บริษัท เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • สวัสดิการ
  นอกจากตามกฎหมายกำหนดแล้ว ยังมี ค่ารักษาพยาบาล, รถรับ-ส่งพนักงาน, เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันชีวิตและสุขภาพ, เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่าง ๆ , ค่าตำแหน่ง, เบี้ยเลี้ยง, โบนัสประจำปี, อาหารราคาถูก ฯลฯ
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด
  109 หมู่ 9 ถนนฉลองกรุง 10520
  เว็บไซต์: www.yanmar.co.th
  ใช้งานแผนที่