คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เงินพิเศษนอกเวลา
  • งบประมาณงานวิจัย
There are currently no positions available.
Contacts
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ 10600
Website: www.bsru.co.th