บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด เป็นบริษัท ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิงทุกประเภท บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ และ เอกชนทั่วราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์ดับเพลิงไปยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี 2534 การตลาดและกลุ่มผู้อุปโภคที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้าน อัคคีภัยให้แก่หน่วยงานของตน "Total Fire Protection System AND Engineering"
Benefits
- ตามตกลง
Contacts
บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด
316/, 316/1 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 22
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
See Map