บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลิตเครื่องรัดหีบห่อส่งออก ที่ร่วมลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมานานกว่า 25 ปี
Benefits
 • โบนัส,
 • ข้าวกลางวัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • Providentfund
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย
Contacts
บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
139/11-12 หมู่ 17
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
See Map