เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับธุรกิจในระบบ Industrial Customized Furniture ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลจากการนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดความต้องการการนวัตกรรมทางด้านผู้ร่วมงาน / ระบบการทำงาน
และเรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถมาร่วมนวัตกรรมทางด้านการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างสรรค์สังคมของเรา
Practika is a Thai Family-owned furniture manufacturer. Based in Thailand, We are a hub of Industrial Customized Furniture & specialized in Project. Founded in 1986, Practika is managed by 2 professional architects with 40 years’ experience. With 600 employees & world-class facilities, we devote to collaborate with you to customized furniture to your needs.
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - รถรับ-ส่ง (เส้นพหลโยธิน ม.เกษตร, เส้นรามอินทรา กม.4)
  • - ทุนการศึกษา (พนง.และบุตร)
  • - ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
  • - โบนัสประจำปี
  • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แพรคติก้า จำกัด
1/8 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 94
Sai Mai Sai Mai Bangkok 10220
See Map