ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
Benefits
  • 1. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาร์ เอฟ อิมปอร์ต เอ็กซปอร์ต จำกัด
1249/188-191 อาคาร เจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนเจริญกรุง 10500
Website: www.rfimex.com