ผลิตถาดพลาสติกอิเล็คทรอนิคส์ สำหรับ HDD และ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
Benefits
  • 1.เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
  • 2.ค่ากะ
  • 3.ค่าอาหาร
  • 4.ค่าน้ำมัน
  • 5.ค่าเบี้ยขยัน
  • 6.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7.ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 9.ทำงาน จันทร์ - เสาร์
Contacts
Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
693 หมู่ 10 304 Industrial Park
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri 25140