หนึ่งในบริษัทสนับสนุนงาน ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งเงินสด และขนส่งเงินบรรจุตู้เอทีเอ็ม เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และมีอัตราการขยายตัวของการให้บริการสูง บริษัท ตั้งอยู่ที่ เมืองทองธานี
Benefits
  • บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนสำหรับพนักงานประกอบด้วย
  • เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนจูงใจ
  • การอบรมประจำปี 2 ครั้ง/ปี
  • ผลประโยชน์เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อผ่านทดลองงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • แผนประกันกลุ่ม
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การแข่งขันกีฬาภายใน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี 47/7 หมู่ 3 11120
See Map