บริษัทเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542
เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านเวชภัณฑ์ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และใ้ห้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มสุกรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า หรือ พรีมิกซ์
ยาผสมอาหาร ยาฉีด และ ปัจจุบัน บริษัทในเครือคือ
-บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์ สต๊อค จำกัด ดำเนินธุรกิจ 'ฟาร์มสุกร'
แม่พันธุ์ และผลิต สุกรขุน เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด
-บริษัท คอมแลป จำกัด เป็นโรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้าหรือพรีมิกซ์ ยาผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9002 จาก RWTUV ประเทศเยอรมันนี
-บริษัท นูทรี ฟีด เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกจิด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นมของบริษัท Schils ประเทศเนเธอร์แลนด์ ยาปฏิชีวนะของบริษัท TULIVIN ประเทศไอร์แลนด์
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
43/1086-89 ซอยรามอินทรา 1 ถ.รามอินทรา
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
See Map